קורס ניהול למנהלי ביניים וראשי צוותים בתעשייה דצמבר 2023

השקעה בהון האנושי של המפעל היא מפתח מרכזי להצלחה בשיפור כושר התחרות ובמעבר מהשקעה בהתחדשות לייצור מתקדם - לא פחות ובמידה מסוימת אף יותר מחדשנות טכנולוגית ומיכון.
מנהלי ביניים בתעשייה, הדרג הראשון בשרשרת הניהול, אחראים בשטח לתפוקות ולאיכות המוצרים של הארגון ונדרשים להתמודד עם ניהול שוטף בסביבה מורכבת "בין הפטיש לסדן" (בין "ההנהלה הבכירה" לעובדים ברצפת הייצור). הכשרת מנהלי הביניים חשובה לשיפור הביצועים האישיים והארגוניים.

מטרות הקורסהקניית ידע, מיומנויות וכלים שיאפשרו למנהלים בדרג ביניים לפתח את יכולתם האישית לניהול אנשים בצורה יעילה ולהתמודדות טובה יותר עם היום-יום בעבודתם במפעל. 


קהל יעד: מנהלי מחלקות, מנהלי צוותים ומנהלי תחומים.

 

הקורס יועבר ע''י המנחה הילה מטרני, מזה 15 שנים הילה מלווה ארגונים בהשגת מטרות ואנשים בהגשמת יעוד מקצועי.

מתמחה בליווי תהליכי שינוי, שיפור מערכות יחסים ויישום פרקטיקות ניהול מתקדמות.


עלות הקורס:  2,800 ש"ח לחברי התאחדות התעשיינים, 3,900 ש"ח לאחרים

 

לתוכן הקורס-לחצו כאן

**ההשתתפות בקורס מותנית בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל**

מועד אחרון להרשמה 30.11.2023 נא להסדיר תשלום עד מועד המפגש הראשון

תכנית הקורס
מפגש ראשון- 4.12.23
תפיסת התפקיד הניהולי

פתיחה: רועי ישראלי, מנהל מרחב צפון בהתאחדות התעשיינים
תפיסה מייצרת מציאות> תפיסה> התנהגות> תוצאה, תפיסות מקדמות ומעכבות, מיפוי הציפיות ממנהל, ביסוס תפיסת תפקיד המנהל.

מפגש שני- 11.12.23
תפיסות בניהול- התפיסה הפרואקטיבית

מהי פרואקטיביות/ רה-אקטיביות בניהול, שפה פרואקטיבית ורה- אקטיבית, פרואקטיביות כדרך חיים/ בתגובה למצב, מודל הרמזור, מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה.

מפגש שלישי- 18.12.23
אפקטיביות אישית וניהול זמן

תפישות וכלים מתקדמים בניהול זמן אפקטיבי- הזמן כמשאב, הבעייתיות בניהול זמן, ניהול "חשוב" מול "דחוף", כיצד להכניס את ה"חשוב" ליום העבודה, ניהול זמן ברמה שבועית ויומית. תכנון ובקרה, הגדרת מדדי הצלחה והתאמתם למטרות ויעדים, תוך עידוד חשיבה יצירתית ויציאה מאזורי הנוחות

מפגש רביעי- 25.12.23
תקשורת בינאישית מקדמי וחסמי התקשורת, סגנונות תקשורת

פיתוח מיומנויות של בהירות והבנה: מפתחות לתקשורת אפקטיבית, מיומנויות של הקשבה אפקטיבית, שאילת שאלות ככלי ניהולי, העברת מסרים. סגנונות תקשורת, זיהוי סגנון התקשורת האישי שלי, התאמת סגנון התקשורת לעומד מולי

מפגש חמישי- 1.1.24
מיומנויות ראיון

תהליך הגיוס בארגונים, מיתוג מעסיק ביצוע ראיון אפקטיבי, מודל שלושת היהלומים בתפקיד הכנה, ביצוע וסיכום הראיון

מפגש שישי- 8.1.24
קליטה וחניכה של עובדים חדשים

Onboarding רושם ראשוני, בניית תכנית קליטה והכשרה, כלים בחניכה: בניית תכנית חניכה, הוצאה לפועל ובקרה על התכנית, סיכום התהליך וצידה לדרך

מפגש שביעי- 15.1.24
מוטיבציה והנעת עובדים

פירמידת הצרכים של מאסלו, איך אנחנו כמנהלים יכולים להשפיע על המוטיבציה של העובדים? כלים להנעת עובדים- משוב שוטף, תקופתי, שאילת שאלות, הקשבה אפקטיבית

מפגש שמיני- 22.1.24
משוב ככלי ניהולי

משוב: כלי חשוב ומהותי להעצמת כישורים ויכולות של העובדים, המוביל להגברת המוטיבציה בעבודה למקבל המשוב ולנותן המשוב. מודעות לנקודות החוזק ולנקודות לחיזוק האישיים כמנוף להעצמה. משוב שוטף מול הערכת ביצועים תקופתית

מפגש תשיעי- 29.1.24
השפעה ורתימה

השפעה בארגון, זיהוי מקורות העוצמה, אסטרטגיות ההשפעה של המנהל, בניית אמון ושיתוף פעולה עם העובדים, הממשקים וההנהלה

מפגש עשירי- 5.2.24
ניהול קונפליקטים

פיתוח מודעות ולימוד עקרונות כיצד לזהות מצבי משבר והתפתחות קונפליקט, להתמודד ולנהל מצבי קונפליקט לפי גישת WIN-WIN: מהו קונפליקט, כיצד נוצר ומה השלכותיו על מערכות היחסים בעבודה. התייחסות אפקטיבית להתנגדויות, הקניית מיומנויות של חשיבה יצירתית משותפת למציאת הפתרון האופטימלי ביותר למצב נתון. עקרונות ומודל לניהול שיחות קשות

מפגש אחת עשרה- 12.2.24
עבודת צוות: גיבוש צוות, הנעת הצוות, ניהול ישיבת צוות

הצבת מטרות ויעדים בצורה מדידה ומוכחת. תפקידים בצוות, גורמי מוטיבציה והנעה משותפים, שיפור מיומנויות תקשורת בתוך הצוות, פיתוח תהליכי בניית אמון והחדרת שינויים. הקניית טכניקות וכלים לניהול ישיבות צוות. הנחיצות והחשיבות בקיום ישיבות להגברת האפקטיביות בהשגת המטרות. כלים להכנת הישיבה, ניהולה ומעקב לאחר הישיבה

מפגש שתים עשרה- 19.2.24
מפגש סיום

אירוח בארגון – למידת עמיתים הצגת תוצרי למידה - משתתפים סיכום התוכנית

לפרטים נוספים: ענבר אדי בליומין | Inbare@industry.org.il | 054-4609309