כנס תעשיות מיזם פארק שמש-מימן - 14.9.2023

הזדמנות להשתתפות בתוכנית מו"פ לאומית "פארק שמש-מימן" - פיתוח מקורות אנרגיה מתחדשת בתחום הסולארי ובתחום המימן:

ביוזמה משותפת של משרד האנרגיה והתשתיות, התאחדות התעשיינים, מפא"ת, רשות החדשנות, אוניברסיטת תל אביב ושותפים נוספים, נקיים כנס תעשיות "מיזם פארק שמש מימן" באוניברסיטת תל אביב בתאריך ה-  14.9.23, בין השעות 08:30-13:30.

(כתובת: בניין פורטר, רח' קלאוזנר, מול שער 14, מחוץ לקמפוס)

מטרת הכנס היא לקדם את שוק מקורות האנרגיה החלופיים כדי לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות ולפתח מערכות אנרגיה חסכוניות ועצמאיות בקנה מידה לאומי ובין-לאומי, וזאת בעזרת שיתופי פעולה בין התעשייה, מוסדות המחקר וחברות בתחומי האנרגיה המתחדשת.

הכנס יהווה הזדמנות של התעשיות בעלות העניין להציג את הצורך והחיבור הפוטנציאלי שלהם לפארק ולמתקני הפארק. 

במסגרת הכנס יציגו התעשיינים המעוניינים לקחת חלק בפארק העתידי או להעניק שירותים במסגרתו (פניות פרטניות נשלחו. המעוניינים להציג יצרו קשר עם עתר חייק, פרטים מטה).

כמו כן נקיים שיח בשלושה נושאים שונים במקביל (לפי בחירת המשתתפים/ות) – רגולציה ותשתיות, שת"פ בינלאומי, מו"פ ואקדמיה.

**ההשתתפות בכנס ללא עלות אך מחייבת הרשמה מראש בקישור מטה. 

סדר יום
8:30-9:00
התכנסות
9:00-9:20
דברי פתיחה

גב' משי לקס, מנהלת תחום חדשנות ומדיניות, משרד האנרגיה והתשתיות

ד"ר גדעון פרידמן, מדען ראשי, משרד האנרגיה והתשתיות

ד"ר אודי גלון, רמ"ח חומרים ואנרגיה, מפא"ת

מר נועם גולדשטיין (EVP Innovation & Energy, ICL), יו"ר איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

9:20-9:45
הרצאת סקירה – "טכנולוגיית המימן – מתאי דלק לפתרון כולל"

פרופ' עמנואל פלד

9:45-10:00
הפסקה
10:00-12:00
מליאה מרכזית – עד 20 מצגות קצרות של חברות נבחרות
12:00-12:20
הפסקה
12:20-13:00
שולחנות עגולים משותפים בנושאים:

רגולציה ותשתיות. רכזים: עמוס קמחין (משרד האנרגיה), אלעד איטח (חט"ל)

שת"פ בינלאומי. רכזים: אודי גלון (מפא"ת), יניב גלבשטיין (אוניברסיטת ב"ג)

מו"פ ואקדמיה. רכזים: מיכאל דנון (משרד האנרגיה), חגית שווימר (רשות החדשנות)

13:00-13:30
סיכום ודיון

נציגי משרד האנרגיה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il