חברי ומשקיפי הועדה לתכנון ובנייה הנכם מוזמנים למפגש בנושא: איתור קרקעות הקמה והרחבת מפעל.

כל מה שרציתם לדעת על איתור קרקעות, הקמת והרחבת מפעל.

המפגש יכלול דיון מקצועי בהשתתפות הנהלת רשות מקרקעי ישראל, מינהל אזורי תעשייה-משרד הכלכלה וגורמי מקצוע נוספים.

סדר יום
09:00-09:45
התכנסות ו – networking
09:45-10:00
דברי פתיחה

גב' הדר מרלי - מנהלת מרחב ירושלים, התאחדות התעשיינים.

מר טובי שור - יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה של התאחדות התעשיינים.

10:00-10:30
תכנית שיווק קרקעות לתעשייה לשנים 2023-2024

מר עידן ורטהיים - מנהל אגף עסקאות, רשות מקרקעי ישראל

10:30-11:30
הליך הקצאת קרקע בפטור במכרז

גב' נורית צור רבינו - מנהלת מינהל אזורי תעשייה, משרד הכלכלה

11:50 - 11:30
שאלות תשובות
11:50-12:00
הפסקה
12:00-12:30
תכנון ובנייה דגשים להקמה והרחבת מפעלים

מר עמית נשרי - מנכ"ל, חברת א. לאפיס

12:30
סיום

לפרטים נוספים:

הדר מרלי, מנהלת מרחב ירושלים, התאחדות התעשיינים, hadar@industry.org.il

אורי זלינגר, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים, oris@industry.org.il