ישיבת ועדת האנרגיה-13.09.2023
הינכם מוזמנים לישיבת ועדת אנרגיה של התאחדות התעשיינים,
הישיבה תתמקד בסקירת השינויים במשק החשמל, תמורתם והשפעתם על צרכני החשמל, בדגש:

          1. שינוי התעו"ז (תעריף לפי עומס המערכת וזמן הצריכה) והשפעתו על צרכן החשמל התעשייתי.

2. צריכת חשמל שלא באמצעות חברת החשמל (דרך מספקים וירטואליים/יצרני חשמל פרטיים).   

3. שילוב חשמל "ירוק" בתמהיל מקורות האנרגיה של התעשיה

המפגש פתוח לכלל נציגי המפעלים אשר חברים בהתאחדות התעשיינים

סדר יום
10:00-10:15
התכנסות וכיבוד קל
10:15-10:25
דברי פתיחה

מר גבי ביטון, יושב ראש ועדת אנרגיה, התאחדות התעשיינים.

מר אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות , התאחדות התעשיינים.

10:25-11:20
סקירת השינויים במשק החשמל

עו"ד ענת קליין, ממשרד קליין ושות עורכי דין.

11:20-12:00
שאלות ותשובות

לפרטים נוספים: שני מרחיב צדקה, כלכלנית במחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה, shanim@industry.org.il