מפגש וויבינר בנושא CBAM

ב-13 בדצמבר 2022, האירופה סיכמה על החלת CBAM באיחוד האירופי. מנגנון CBAM נועד להבטיח כי מחיר היבוא של מוצרי תעשיה לתוך האיחוד האירופי ישקף באופן מדויק יותר את תכולת הפחמן שלהם. המנגנון הוצע במסגרת ה-"European Green Deal", תכנית האיחוד האירופי להגיע לאפס פליטות גזי חממה באירופה עד שנת 2050. לפיכך, מטרתה של הרגולציה היא מניעת "דליפות פחמן", מצב שבו תהליכי ייצור של מוצרים עבור מדינות שמחויבות ליעדי הפחתה משמעותיים מועתקים למדינות עם יעדי הפחתה נמוכים יותר, אשר עלול להוביל לעלייה כוללת בפליטות.

אשרור ההסכם על ידי הפרלמנט האירופי והן על ידי מועצת האיחוד האירופי צפוי להסתיים בחודשים הקרובים. במקביל, הנציבות האירופית מגבשת מתודולוגיה אחודה לחישוב פליטות.

CBAM יכנס לפעולה החל מה-1 באוקטובר 2023 (תחילת תקופת הדיווח המעבר). תקופת המעבר אמורה להימשך 3 שנים (עד 31/12/2025). היישום המלא של ה-EU CBAM יתחיל ב-1 בינואר 2026. כלומר, חברות המייצאות לאיחוד האירופי יחלו לדווח עבור טביעת הרגל הפחמנית שלהן החל משנת 2023 ולשלם בפועל החל מ-2026.

סקטורים אשר יושפעו מכך תחילה יהיו דשנים, פלדה, ברזל, אלומיניום, מלט, וחשמל ומימן. בהמשך תיבחן הרחבת תחולת ה-CBAM על סקטורים נוספים.  

כדי להיערך בעוד מועד לרגולציה החדשה אנו מזמינים אותך להשתתף בוובינר ייעודי במסגרתו נדון ברגולציה החדשה, ננתח משמעויות ונציג כלים פרקטיים ליישום. 

הווינר יתקיים בתאריך ה- 25.6.2023 בין השעות 13:00-15:00.
**השתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש בקישור מטה.

סדר יום
13:00-13:15
דברי פתיחה

נעם גולדשטיין, יו"ר אגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים

13:15-13:30
משבר האקלים וההשלכות הכלכליות

השגריר גדעון בכר, שליח מיוחד לשינוי האקלים וקיימות במשרד החוץ

13:30-13:50
רגולציה חדשה באיחוד האירופי ובארה"ב. CBAM: עקרונות ולוחות זמנים ליישום

עו"ד עידית רייטר, ראש (משותף) מחלקת דיני סביבה וקיימות, משרד עו"ד גולדפרב גרוס זליגמן

13:50-14:10
CBAM: קטגוריות מוצרים מיוצאים עליהן תחול הרגולציה. משמעויות אופרטיביות הלכה למעשה

חן תירוש, מנהלת סיכוני אקלים ו-ESG, פרקטיקת ESG, דלויט ישראל

14:10-14:30
היערכות החברות לחישוב טביעת רגל פחמנית ותוכנית להפחתת פליטות

ד"ר ערן סגל, מנהל סביבה וקיימות, אדמה

14:30-14:40
מדיניות התאחדות התעשיינים, תמחור פחמן

ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

14:40-14:50
כלים ומנגנוני סיוע ממשלתיים

אנדריי סוסליקוב, ראש תחום איכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

14:50-15:00
פאנל שאלות ותשובות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנדריי סוסליקוב, ראש תחום הגנת הסביבה, התאחדות התעשיינים
טל. 054-4968697, andrew@industry.org.il