כנס בטיחות בנושא PSM

הידע שהצטבר בעולם מלמד כי יישום עקרונות של מערכת לניהול בטיחות תהליך (PSM - Process Safety Management) ממזער את ההסתברות להתרחשות אירועי בטיחות תהליך ואירועים סביבתיים (כגון: שחרור חומר מסוכן לאטמוספירה, שריפות ופיצוצים) וכן מפחית את עלויות התפעול והאחזקה ותורם למצוינות תפעולית.

מתוך תפיסה זו, וועדת הבטיחות של איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה תקיים יום עיון בנושא PSM.

יום עיון זה יתקיים ביום חמישי תאריך ה- 29.6.23 בין השעות 09:00-15:30 במפעל תרכובות ברום ICL בנאות חובב.

ביום העיון תוצג בהרחבה מתודולוגיית ה-PSM, כולל אתגרים וחדשנות בתחום.

יום העיון ילווה בסיור בו יודגמו כל הנושאים שידוברו ונראה כיצד הדברים באים לבידי ביטוי באתר עצמו, במהלך הסיור במפעל.

קהל יעד: מנכ"לים, סמנכ"לי תפעול, מנהלי מפעלים, מנהלי בטיחות, מנהלי סביבה, ונוספים.

**ההשתתפות לחברי התאחדות התעשיינים הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש בקישור מטה.

סדר יום
9:00-9:30
התכנסות
9:30-9:45
דברי פתיחה

מר נעם גולדשטיין, יו"ר איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה
סמנכ"ל בכיר למצוינות תפעולית וחדשנות, ICL

9:45-10:00
אסדרת הבטיחות התהליכית

מר רן כהן, מנהל תחום בכיר בטיחות, משרד העבודה

10:00-10:30
הצגת האתר ואתגרי PSM באתר

מר יובל אמיתי, סמנכ"ל, מנהל אתר נאות חובב, ICL

10:30-11:00
מתודולגיית PSM ו גוארק חירום

ד"ר ליאור אלי, סמנכ"ל, סמנכ"ל EHS גלובאלי, ICL

11:00-11:30
כשלים באירועים ותובנות PSM

מר שי שגב, מנהל בטיחות תהליך, קבוצת בז"ן

11:30-12:45
סיור ורכב חירום

מר שרון סרור, ממונה בטיחות, אתר נאות חובב, ICL

12:45-13:45
ארוחת צהריים
13:45-14:45
חדשנות בבטיחות ו PSM

גב מיכל פינקלשטיין, מנהלת גלובאלית ל PSM וחדשנות EHS, ICL

14:45-15:15
אפליקציית CERES

מר שמעון וענונו, אחראי היתר רעלים מחלקת אקולוגיה, אתר נאות חובב, ICL

15:15-15:30
דיון פתוח

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il