פורום תעשייני אזה"ת עטרות במפגש עם חברת חשמל 27.4
לפרטים נוספים -הדר מרלי hadar@industry.org