הרצאה שניה מתוך סידרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

הפורום למניעת שחיתות ושוחד באגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, בשת"פ עם משרד המשפטים ופורום ה Compliance של ארגון ה- ACC, מתכבדים להזמין אתכם למפגש השני בסדרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

במהלך המפגש יועברו תכנים על ידי מומחים בתחום, אשר יעניקו כלים מעשיים לחברות המבקשות למסד תכנית ציות למניעת שחיתות ושוחד.

ההזמנה מיועדת לקציני אכיפה ואתיקה, יועצים משפטיים, מנהלי כספים וחברי הנהלות. 

סדר יום
10:00-10:15
התכנסות
10:15-10:25
דברי פתיחה

עו"ד ניר דויטש, מנהל אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים.

10:25-11:40
הרצאה - תכניות אכיפה בתיקי שחיתות בראי הפרקליטות

עו"ד עידן שוורץ, ראש צוות במחלקת ניירות ערך פרקליטות מיסוי וכלכלה

11:40-12:15
הרצאה - בניית תוכנית אכיפה אפקטיבית - הלכה למעשה

עו״ד טלי גיא, סמנכ״ל אכיפה וציות גלובאלית , טבע תעשיות פרמצבטיות 

לשאלות ניתן לפנות למירית צסיס, אנליסטית , אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים

Miritt@industry.org.il  050-3302009