רגולוציה סביבתית – מפגש תעשייני הדרום 31.1.23
תהליכי ייצור רבים במפעלים משלבים שימוש בחומרים מסוכנים. היבטי הגנ"ס ובטיחות הנלווים לשימוש בחומרים אלה מחייבים ידע מקצועי רחב ושליטה בדרישות רגולטוריות רבות.
אחת הסוגיות המרכזיות שמהוות כיום אתגר משמעותי היא שינויים שביצע המשרד להגנת הסביבה במדיניות מרחקי ההפרדה ובכך ועוד נדון במפגש זה.
המפגש מיועד לכל חברות התעשייה במרחב דרום, על מנת לדון באתגרים עם המשרד להגנת הסביבה.

יום עיון זה יתקיים באודטריום של מפעל טבע טק בנאות חובב

 ב-31.01.23 יום שלישי בין השעות 08:30-12:00

בהשתתפות ראש המועצה, מנהל מחוז דרום וגורמי מקצוע מהמשרד להגנ"ס והתאחדות התעשיינים.

נודה למענה קצר על הסוגיות הכואבות אליהן תרצה לקבל את התייחסות מהמועצה

 

סדר יום
08:30-09:00
התכנסות
09:00-09:15
דברי פתיחה

מר ניר קנטור, מנהל איגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

09:15-09:30
דבר מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה

מר אמיר זלצברג

09:30-09:45
דבר ראש המועצה נאות חובב

מר ארז בדש

09:45-10:30
שיח פתוח בסוגיות הכואבות לתעשייה המקומית

מר אמיר זלצברג, מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה

10:30-10:45
הפסקה
10:45-11:15
מדיניות מרחקי הפרדה

יבגני סופר, מנהל תחום ניהול סיכונים במשרד להגנת הסביבה

11:15-11:45
שיח פתוח בנושא מרחקי הפרדה עם המשרד להגנ"ס

מר אמיר זלצברג, מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה

מר יבגני סופר, מנהל תחום ניהול סיכונים במשרד להגנת הסביבה

לפרטים נוספים
שיר קורקין, shirk@industry.org.il ,052-6777872