חקיקת הנגישות וריבוי התביעות הייצוגיות  14.11.22

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מחיל דרישות נגישות רבות, תוקן לאחרונה והרחיב את סמכויות האכיפה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במישור המנהלי על חשבון אכיפה פלילית.

במקביל, חלה עלייה משמעותית במספר התביעות הייצוגיות המוגשות נגד חייבים שלא עמדו בדרישות החוק והתקנות.

האם אני כמפעל צריך להנגיש את מפעל היצור? חנות? מרכז מבקרים? האם עליי להנגיש את אתר האינטרנט של החברה? כיצד עליי להתמודד עם תביעה ייצוגית בנושא?

על כל אלה וסוגיות נוספות ידברו הרגולטור ומומחית לתביעות ייצוגיות.

ההשתתפות לחברי התאחדות התעשיינים בלבד, בהרשמה מראש!

סדר יום
10:00
דברי פתיחה

עו"ד אייל פרובלר, יועץ משפטי | התאחדות התעשיינים

10:05
עיקרי החוק והתקנות - מה הן חובות ההנגשה (נגישות מבנים תשתיות וסביבה ונגישות השירות) וסמכויות האכיפה של הנציבות.

עו"ד ערן טמיר,  יועץ משפטי, נציבות שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות- משרד המשפטים

11:00
תביעות ייצוגיות בתחום נגישות והכלים להתמודדות

עו"ד חגית בלייברג, ראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות- משרד גולדפרב זליגמן ושות'

12:00
פאנל שאלות ותשובות

לפרטים נוספים והנגשה ניתן לפנות למכללה לניהול בתעשייה:
 ביאנה מנדל bianam@industry.org.il