קורס כלכלה מעגלית

5 מפגשים | ימי שני | 06.03.23 - 06.02.23 |  18:00 - 13:00

הקורס יתקיים בבית התעשייה, רח' המרד 29, ת"א, קומה 1

בעולם של משאבים מוגבלים, צריכה גוברת ואתגרי אקלים, חברות המעוניינות להישאר תחרותיות כבר פועלות להחלפת המודל הכלכלי הלינארי לפיו הן פועלות, לטובת מודל הכלכלה המעגלית אשר יניב רווח כלכלי, יתרון סביבתי ותרומה בפן האנושי, לאורך זמן.

 

מהי כלכלה מעגלית ?

גישה מערכתית-שיטתית המסתכלת על כל שרשרת הערך, תוך ניתוק התלות בין התפתחות ושגשוג כלכלי לבין צריכת משאבים ממקורות מתכלים.

המעבר לכלכלה המעגלית נמצא בסדר עדיפות גבוה באג'נדה הכלכלית העולמית והצפי הוא כי בשנת 2030, מודל זה יוביל את האופן בו מדינות וחברות יפעלו כדי להמשיך להיות תחרותיות. 

 

למה כלכלה מעגלית ?

 • כלכלה מעגלית נתפסת כאמצעי לצמיחה כלכלית תוך קידום עקרונות הפיתוח של האו"ם (SDG);
 • כלכלה מעגלית מאפשרת חיזוק תחרותיות באמצעות הפחתת תלות במשאבים מתכלים, התייעלות וצמצום השפעה סביבתית;
 • המעבר לכלכלה מעגלית מעודד חדשנות בתכנון, ייצור, אספקה ופיתוח אסטרטגיות עסקיות חדשות;
 • כלכלה מעגלית נחשבת ככלי מרכזי להתמודדות עם שינויי אקלים ;
 • מודל הכלכלה המעגלית מתיישב עם מדיניות המשקיעים, המכירים בסיכונים הגוברים של פעילות על פי מודל הכלכלה הלינארית, לרבות סיכוני אקלים, ומבקשים לצמצמם, תוך יישום עקרונות אחריות תאגידית (ESG);
 • המעבר למודל של כלכלה מעגלית מתפתח בקרב מדינות, משקיעים, תאגידים והציבור, והדבר מקבל ביטוי במדיניות ומעוגן ברגולציה שמתפתחת באופן מואץ.

 

 

התאחדות התעשיינים והפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית מתכבדים להזמינכם להשתתף בקורס "כלכלה מעגלית בתעשייה", במסגרתו נלמד מפי מומחים המצויים בחזית התחום באירופה ובישראל, את עקרונות הליבה של הכלכלה המעגלית תוך הצגת דוגמאות לאופן יישומן באמצעות אסטרטגיות עסקיות המתבססות על עקרונות הקיימות. המשתתפים ייחשפו להזדמנויות הרבות שכרוכות במעבר לכלכלה מעגלית, למוטיבציות שבצידן כמו גם לחסמים, למגמות העולמיות, וכמובן לכלים הזמינים לטובת המעבר ולמימוש ההזדמנויות לייצר רווח כלכלי, יתרון סביבתי ותרומה בפן האנושי המייצרים יחד יתרון תחרותי ארוך טווח.

 

 

הקורס מיועד לנושאי משרה בתעשייה - מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי פיתוח עסקי, מנהלי אחריות תאגידית, סביבה וקיימות, מנהלי חדשנות ומנהלי מוצרים.

בין המרצים: מומחים/ות בינלאומיים וישראליים לכלכלה מעגלית, למדיניות ורגולציה של כלכלה מעגלית ולאסטרטגיות עסקיות והשקעות בתחום הקיימות.

היקף הקורס: 5 מפגשים מרוכזים, 24 שעות אקדמיות

תעודה: למשתתפים בקורס תחולק תעודת סיום מטעם המכללה לניהול בתעשייה בהתאחדות התעשיינים.

שכר לימוד: לחברי התאחדות התעשיינים 2,000 ₪ + מע"מ, לאורחים 3,600 ₪ + מע"מ.

דמי ביטול: ביטול עד 7 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס אינו כרוך בתשלום, ביטול לאחר מועד זה כרוך ב-20% מהעלות. ביטול ביום הפתיחה ואילך יחויב במחיר המלא של הקורס.

 

**לפרטים נוספים ניתן לפנות לאנדריי סוסליקוב, ראש תחום איכו"ס, התאחדות התעשיינים. 03-5198868, andrew@industry.org.il.

 

סדר יום
מפגש 1 - 06/02/23
Circular economy & Sustainable Strategies
 • מכלכלה ליניארית לכלכלה מעגלית   
 • נקודת מבט בינלאומית 
 • המוטיבציות לקידום המעבר – מאבק על משאבים במחסור, ESG, SDG’s , שינוי אקלים ומחזיקי עניין
מפגש 2 - 13/02/23
Circular Business Models
 • מודלים עסקיים של כלכלה מעגלית לעומת מודלים עסקיים של כלכלה ליניארית
 • הרווח משינוי המודל הכלכלי 
 • מה יוצא לי מזה ולמה זה כדאי - דוגמא מהשטח
מפגש 3 - 20/02/23
ניהול עסקים והשקעות בכלכלה מעגלית
 • כיצד משפיע שינוי המודל הכלכלי על ניהול עסק וההשקעות בחברה?
 • שינוי גישה של משקיעים פיננסים  
 • נקודת מבט של משקיע  
 • פיתוח עסקי לקראת כלכלה מעגלית     
 • אחריות תאגידית וכלכלה מעגלית
מפגש 4 - 27/02/23
ניהול משאבים בכלכלה מעגלית
 • איך תוצר לוואי יכול להפוך למשאב?
 • מציאת פתרונות לפתיחת שווקים חדשים
 • מעבר להתייעלות במשאבים  
מפגש 5 - 06/03/23
מדיניות ורגולציה של כלכלה מעגלית
 • מדיניות ורגולציה של כלכלה מעגלית בארץ ובעולם
 • על תפקידה של הממשלה, החסמים, וההזדמנויות בתחום
 • כלי ומסלולי תמיכה בכלכלה מעגלית
 • חיבור בין מחזיקי עניין, מנגנוני שיתוף פעולה וקידום פרויקטים

לסילבוס מפורט ופרטים נוספים: אנדריי סוסליקוב, ראש תחום הגנת הסביבה, התאחדות התעשיינים
טל. 054-4968697, andrew@industry.org.il