יום עיון – משבר האקלים כמשבר פיננסי

שינויי האקלים כבר כאן, ואיתם סיכונים רבים שניצבים בפני התעשייה – מאורעות קיצון פיזיים, הידלדלות משאבים, שינויים בביקוש, קשיים בשינוע, תנודתיות במחירים ורגולציה משתנה – מקצת הדוגמאות לחשיפה אפשרית של יצרנים.

בעת הנוכחית, ניהול סיכוני אקלים הוא כבר לא סוגיה אתית או ערכית – ניהול סיכוני אקלים הוא ניהול נכון ורווחי.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ליום עיון בנושא בשיתוף פירמת הייעוץ Deloitte, בו נסקור השפעות שינויי האקלים על התעשייה, התייחסות המגזר הפיננסי לסוגיה, מגמות רגולטוריות ומוקדי חשיפה משמעותיים, בהשתתפות המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, נציגים מן המגזר הפיננסי ועוד.

יום רביעי, 14.9.22, בשעה 9:00, בית התעשיינים, רחוב המרד 29, תל-אביב.

סדר יום
9:00 - 9:30
התכנסות :
9:30
דברי פתיחה :
  • ד"ר ערן סגל – מנהל תחום סביבה וקיימות גלובלי, חב' אדמה ויו"ר וועדת קיימות, התאחדות התעשיינים 
  • אירנה בן-יקר – שותפה ו-CPO, מנהלת תחום ESG, Deloitte Israel
10:00
פתיח - מה הם סיכוני אקלים, איך מנהלים אותם, מגמות בעולם בתחום הפיננסי, מקרי בוחן

נעמה כרמון, מנהלת תחום סיכונים, פרקטיקת ESG, Deloitte Israel

10:15
סיכוני האקלים כסיכון ביטוחי - איך נערכים בחברות הביטוח, מה המשמעות בפרמיות ומה המגמות בעולם

ד"ר משה ברקת, הממונה על על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

10:45
היערכות בנק ישראל - ניהול סיכונים פיננסיים-סביבתיים להתמודדות עם שינויי האקלים

 מרב שמש, יועצת למשנה לנגיד בבנק ישראל

<<הפסקה>>
11:30
הערכות בינלאומית להשפעות שינויי האקלים בעולם ההשקעות - מגמות בינלאומיות לסיכוני אקלים בעולם ההשקעות

רינת אשכנזי, מנהלת מחקר מדדים בקסם קרנות, קבוצת אקסלנס

12:00
חבות משפטית וליטיגציה - מגמות גלובליות ומקרי בוחן

עידית רייטר, ראש מחלקת דיני סביבה, שותפה, גולדפרב זליגמן ושות'

12:30
היערכות לסוגיות אקלים בתעשייה - איך עושים את זה בפועל

חברת  ICL

12:45
השפעת שינויי האקלים על תשתיות - השפעת משבר האקלים על תשתיות וניהול הסיכונים בהתאם

 עדי גמליאל, מנהל פיתוח בר קיימא ESG , נתיבי ישראל ויו"ר איגוד סביבה וקיימות בשלכת המהנדסים והאדריכלים