קורס סמנכ"לי כספים בתעשייה

קורס סמנכ"לי כספים בתעשייה - מחזור 11

10 מפגשים ימי שני  23.5-25.7.22, בין השעות 14:00-18:30, בזום

הקורס מטפל באופן נרחב בנושאי הליבה, שסמנכ"ל הכספים, בחברה תעשייתית, נדרש להם 

קהל יעד: סמנכ"לי ומנהלי כספים, כלכלנים, חשבים ומועמדים לתפקיד מנהלי כספים בחברות תעשייתיות

בין נושאי הקורס: 

מיסוי

תמריצים ממשלתיים

גיוס הון ועבודה מול הבנקים

תפישת תפקיד והקשר עם בעלי תפקידים

ניתוח דוחות כספיים כאמצעי לאיתור אורות אודמים בדיווח הכספים

הגבלים עסקיים, קיימות ואחריות תאגידית

מתודולוגיה לניהול סיכונים בעסקים פרטיים

ניהול סיכונים פיננסיים בתנאי אי וודאות ובחינת ההתאמה למסלול מענקים

הערכות שווי חברות

היבטים מימונים בתהליכי מיזוגים ורכישות

פסיכולוגיה של השקעות

ניהול סיכונים בעסקים - היבטים ביטוחים

מיזוגים ורכישות

סחר ומימון בינלאומי

ביטוח פנסיוני בשנת 2022: היכן פוגשות הזכויות הפנסיוניות של העובדים את המעסיקים

ביטוחי אשראי לחו"ל

השקעה בחדשנות

מחירי העברה

קרנות הלוואה חוץ בנקאיות  

תהליך אישור האשראי מנקודת מבט בנקאית

חדשנות דיגיטלית בניהול פיננסי

החלפת מערכות הליבה או חידושן – מבט על ותובנות מפרויקטים מורכבים

שכר הלימוד:

לחברי ההתאחדות התעשיינים: 1,900 ש"ח

לאחרים: 3,400 ש"ח 

המחיר לא כולל מע"מ 

פרטי הבנק לביצוע  העברות  ותשלומים :לפקודת התאחדות התעשיינים בישראל
בנק הבינלאומי יצחק שדה7תל אביב סניף 31-048 חשבון 409-123450
חשבונית מס/קבלה תועבר לאחר קבלת התשלום

דמי ביטול , 15% מעלות ההכשרה, עד 5 ימים לפני מועד הפתיחה.

 

תעודה: תעודת גמר מטעם התאחדות התעשיינים בישראל תוענק לבוגרי הקורס

לפרטים : טלי זיידמן, 0549756014, tali@industry.org.il