מפגש מקצועי בנושא : צמצום פליטות גזי חממה בתעשייה - אתגרים, הזדמנויות וכלים 5.1.22

מרחב דרום ואיגוד תעשיות הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

מזמינים אתכם למפגש מקצועי בנושא 

צמצום פליטות גזי חממה בתעשייה - אתגרים, הזדמנויות וכלים 

יום רביעי | 5.01.22 | 08:30-12:00 | ZOOM

המפגש ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש

סדר יום
09:00-09:15
פתיחה

ניר קנטור, מנהל אגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

ניר שור, מנהל מרחב דרום, התאחדות התעשיינים

09:15-09:45
היערכות לשינויי אקלים: מגמות, מדיניות, תכנית לאומית

אנדריי סוסליקוב, ראש תחום הגנ"ס, התאחדות התעשיינים

09:45-10:15
תוכניות ומסלולי תמיכה לתעשייה

ליאור שחר, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים

 אנדריי סוסליקוב, ראש תחום הגנ"ס, התאחדות התעשיינים

10:15-10:30
הפסקה
10:30-11:00
קידום כלכלה מעגלית בתעשייה

עו"ד שרון ארצי מדל, מנהלת פלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית

11:00-11:30
היבטים משפטיים בהפחתת פליטות גזי חממה

עו"ד שלו בראנץ, מחלקת איכו"ס, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

11:30-12:00
קול קורא לתמיכה בחדשנות לשמירת המגוון הביולוגי במגזר העסקי

ליהי ברקן, מנהל מיזם טבע BIZ, החברה להגנת הטבע

לפרטים נוספים: שיר קורקין | 052-6777872 | shirk@industry.org.il