הזמנה למפגש הסברה בנושא התוכנית הלאומית לגיוס והכשרת הנדסאי מכונות עם מכללת ספיר