סקירת מחירי מתכות שוק המתכות התעשייתיות

מחירי המתכות עלו בצורה מרשימה מתחילת השנה.

הנחושת והעופרת הכפילו את מחירם,הניקל עלה ב-90 אחוזים האלומיניום עלה ב-50 אחוזים ממחירי השפל של סוף 2008.

מצ"ב סקירה של חברת אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ המנתחת את חמשת המתכות העיקריות הנסחרות בבורסת LME, בוחנת את השימוש בהן, את הסיבות העיקריות לתנודה החדה במחיר וכן את ההערכות לגבי התפתחות המחיר בהמשך.

מצ"ב הסקירה לעיונכם.

לארכיון הסקירות