אלמור חזרה לכל החברות

אלמור

jobs@el-mor.co.il


תיאור פעילות: פיתוח ויצור גלאים למכשור בדיקה ומדידה, בעיקר למיקרוסקופים אלקטרוניים המשמשים כציוד בדיקה בתעשיית המוליכים למחצה.

מספר טלפון: 08-9422677

דואר אלקטרוני: central@el-mul.com

אתר אינטרנט: http://el-mul.com/