עלבד  חזרה לכל החברות

עלבד 

hr-jobs@albaad.com 


תיאור פעילות: יצור מגבונים לחים למגוון שימושים

מספר טלפון: 08-8607222

דואר אלקטרוני: albaad@albaad.com

אתר אינטרנט: www.albaad.com