קורס קריאה וניתוח דוחות כספיים 27.12.2022

המציאות העסקית הדינאמית מחייבת הבנה של ההיבטים הכלכליים והפיננסיים בארגון.מטרת הקורס להעניק ידע כללי בהבנת דוחות כספיים, מבנה הדוח על חלקיו השונים וחשיבותם להבנת הפעילות העסקית. במסגרת הקורס תוצג שימושיות הדוחות הכספיים למטרות תכנון עסקי החברה, ניהול סיכונים, הסקת מסקנות וקבלת החלטות.  

קהל יעד

מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלים בכירים בתעשייה.

מתכונת הקורס

3 מפגשים | ימי שלישי | בין השעות 14:00-17:30 | זום

 

עלות הקורס: 

לחברי התאחדות התעשיינים 1,500 ₪ | לאחרים 2,800 ₪ (המחירים אינם כוללים מע"מ)

 

פרטי הבנק לביצוע  העברות  ותשלומים לפקודת התאחדות התעשיינים בישראל
בנק הבינלאומי יצחק שדה 7 תל אביב סניף 31-048 חשבון 409-123450
חשבונית מס/קבלה תועבר לאחר קבלת התשלום

 

דמי ביטול: עד 10 ימים לפני פתיחת הקורס ללא דמי ביטול, לאחר מועד זה בעלות בגובה 20% מעלות ההכשרה.

תכנית הקורס
27.12.2022
מבוא – חשיבות הדוח הכספי

מושגי יסוד בשפה החשבונאית , כללי החשבונאות ומטרות הדוחות הכספיים עבור קוראי הדוח. 
הסבר והצגת כלל מרכיבי הדוחות הכספיים – דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים.

בין דוח כספי לדוחות ניהוליים

שימושיות ותפקידי הדוחות הכספיים ככלי ניהולי.

3.1.2023
ניתוח מאזן ודוח רווח והפסד

מושגי יסוד בהצגת המאזן ודוח רווח והפסד והקשר בניהם.

סימולציה לניתוח דוח כספיים

הבנה והטמעת מושגי היסוד באמצעות ניתוח דוחות כספים של חברות ציבוריות

10.1.2023
ניתוח יחסים פיננסים ומדדים, ניהול תזרים מזומנים

המדדים הפיננסיים המקובלים להבנת מצב החברה מתוך הדוחות כספיים.
דוח תזרים המזומנים של החברה, מה אנו למדים ממנו וכיצד מבצעים ניהול תזרים צופה פני עתיד.

ניהול סיכונים פיננסיים

ניהול סיכונים כתפיסת עולם לצמצום אי וודאות עסקית בכלל, וניהול סיכונים פיננסים בפרט.

ניהול אקדמי: רו"ח ג'קי אהרון, רו"ח ושותף מנהל בחברת MVP.

שימש בעשור האחרון כסמנכ"ל כספים וחבר הנהלה בחברות מובילות במשק הישראלי. בעברר, שימש כמנהל ביקורת במשרד רו"ח סומך חייקין. בעל ניסיון רב בגיוס מימון ממשקיעים, ניהול מערכת היחסים הבנקאית של חברות והערכת סיכונים. חבר דירקטוריון ויו"ר דירקטוריון בחברות. מרצה באקדמיה בקורסי חשבונאות, דירקטורים.

 

לפרטים נוספים
שיר קורקין, shirk@industry.org.il ,052-6777872