חברי וחברות פורום המאבק בשחיתות ושוחד בהתאחדות התעשיינים שלום,

אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים והפורום למאבק בשחיתות ושוחד בהתאחדות התעשיינים, בשת"פ עם משרד המשפטים

ופורום ה Compliance של ה ACC, מתכבדים להזמין אתכם לסדרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

סידרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

חברי וחברות פורום המאבק בשחיתות ושוחד בהתאחדות התעשיינים שלום,

אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים והפורום למאבק בשחיתות ושוחד בהתאחדות התעשיינים, בשת"פ עם משרד המשפטים

ופורום ה Compliance של ה ACC, מתכבדים להזמין אתכם לסדרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

 

סדר יום
14:00-14:15
התכנסות
14:15-14:25
דברי פתיחה

עו"ד ערן בר - רבי, יו"ר הפורום למאבק בשחיתות ושוחד בהתאחדות התעשיינים.

עו"ד תמר רוסמן , ראש אשכול מניעת שחיתות | ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי), משרד המשפטים .

עו"ד טלי גיא , סמנכ״ל אכיפה ואתיקה גלובאלית, טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ, וראש פורום ה -COMPLIANCE  ב- ACC . 

 

14:25-15:30
הרצאה - "תרבות ציות כשיקול בהעמדה לדין של תאגידים"

עו"ד אמיר טבנקין, סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מיסוי וכלכלה, ראש פורום אחריות תאגידים בפרקליטות המדינה

15:30-16:00
פאנל שאלות ותשובות בשיתוף נציגים ממשרד ACC , משרד המשפטים והתאחדות התעשיינים

לשאלות ניתן לפנות למירית צסיס, אנליסטית , אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים

Miritt@industry.org.il  050-3302009