הכשרה במכללה וחניכה

הכשרה עיונית ומעשית במוסד הלימודים, לצד עבודה בשכר, בהנחיה וליווי חונך מטעם המעסיק ורכישת מיומנויות במקום העבודה. ההכשרה מותאמת לצרכי כוח אדם של המעסיק ובסופה המשתתפים עוברים בחינות וזכאים לתעודה מקצוע.
המעסיק מקבל מענק עבור כל עובד-חניך במסלול.

התוכנית כוללת

  • תכנית השתלמות קצרה לחונכים, אשר יחנכו את העובדים במקום העבודה.
  • הכשרה משולבת בעבודה - שילוב של לימודים במוסד הלימודים לצד למידה תוך כדי עבודה בשכר והתנסות במיומנויות מעשיות, בליווי חונך מקצועי אצל המעסיק
  • סדנאות למיומנויות רכות - ליווי אישי ומקצועי של המעסיק והחונך, לאורך כל תקופת ההכשרה.

במידה וכלי זה יכול להתאים לך להכשרה וקליטת עובדים , צור קשר