הכשרה במקום העבודה

תוכנית להכשרת עובדים, באמצעות קורס מקצועי, עבור מעסיק אחד או מספר מעסיקים שיש להם צורכי כוח אדם דומים ומעוניינים להכשיר ולגייס קבוצת עובדים.
החלק המעשי יתקיים במפעל/ חברה, החלק התיאורטי בהכשרה יועבר באמצעות גורם הכשרה מקצועי בכיתת הכשרה מוסדרת.
בהכשרה כזו המעסיק מעורב באופן מלא במיון המועמדים, בהגדרת סילבוס הלמידה וכן בחלק מההכשרה והתכנים מקצועיים המועברים.
המשתתפים בתוכנית נבחרים על ידי המעסיק לאחר שאלה פגשו מראש את הארגון, ראו את סביבת העבודה, התראיינו, ויודעים שיש להם מעסיק מחויב בקצה של התהליך.
הכשרה במקום עבודה מאפשרת:

  • גמישות למעסיקים – יכולה להבנות עבור מעסיק אחד או מספר מעסיקים, ולכן מתאימה לעסקים קטנים, בינוניים ועסקים גדולים. 
  • בתום התוכנית המעסיק מתחייב להעסיק אצלו, חלק מבוגרי הקורס, כאשר ההכשרה העיונית מתבצעת אצל המעסיק או במוסד מוכר וההכשרה המעשית מתבצעת אצל המעסיק.

 
במידה וכלי זה יכול להתאים לך להכשרה וקליטת עובדים , צור קשר