מפגש ייחודי לתעשייני מרחב דרום בנושא מסלול ייצור מתקדם לעידוד הפריון ומסלול מענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון 20.9
מענק ייצור מתקדם לעידוד הפריון (מסלול 4.68) הינו מסלול מרכזי בסיוע שניתן מטעם המדינה לפיתוח התעשייה בישראל.
הסיוע של מסלול זה כולל השתתפות של המדינה בהשקעות הכוללות הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות או העלאת פריון.
מסלול זה מהווה את האפשרות המרכזית לקבלת סיוע מהמדינה בהשקעות להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות ורכישת מכונות.
לקראת הפתיחה השנתית של "מסלול ייצור מתקדם לעידוד הפריון",
הינכם מוזמנים למפגש ייחודי עם נציגי רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה,
במפגש נציג את מענקי מסלול פיריון ייצור מתקדם לצד מסלול מענקים תחת חוק עידוד השקעות הון, ונקיים דיון פתוח של התעשיינים עם נציגי הרשות.

20.9.23 | יום רביעי | 09:30 | משרדי מרחב דרום | הגורן 8 א.ת עומר

ההשתתפות ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנת בהרשמה מראש

נשמח לראותכם!

סדר יום
09:30
התכנסות ורישום
10:00
דברי פתיחה

אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה-התאחדות התעשיינים בישראל

10:10
הצגת מסלולי פיריון ייצור מתקדם 4.68 + מסלול מענקים על פי חוק עידוד השקעות הון

הרשות להשקעות-משרד הכלכלה

11:30
דיון פתוח - שאלות ותשובות
13:00
סיום

לפרטים נוספים:

שיר קורקין, מרחב דרום shirk@industry.org.il | ‎052-6777872‏