וובינר ניהול תכנון פרישה בארגונים 04.04.24

ניהול תכנון פרישה, איך עושים את זה נכון?

פרישת עובדים לגמלאות נתפסת כאירוע שמעניינו של העובד, ולא כן היא. בפועל, תהליך זה מתחיל עם קבלתו של העובד לעבודה ונמשך משך כל תקופת העסקתו, וטומן בחובו סיכונים משפטיים וביטוחיים אדירים למעסיק. 

בשנת 2022 הוטלו במסגרת החוק להגברת האכיפה 522 עיצומים כספיים, בסך כולל של 68,000,000 ₪, מתוכם כחמישית בגין הפרת הוראות פנסיוניות.

תכנון פרישה נכון יסייע הן בצמצום סיכונים והן במניעת תשלומי יתר (בחישוב נכון ומדוייק בפיצויי פיטורים לדוגמא). הליך מוקדם ומתוכנן יכול ויביא אף להמשך העסקת עובדים ותיקים ומיומנים במסגרת פרישה חלקית.

 

במפגש נסקור את הכלים הדרושים לבנייה וניהול תהליך מיטבי של פרישה מעבודה עקב גיל, תוך שימת דגש על צמצום הסיכונים משפטיים והביטוחיים למעסיק, ותכנון נכון להמשך העסקת עובדים ותיקים ומיומנים במסגרת פרישה חלקית.

4.4.24 | 10:00-11:30 | זום


קהל יעד: מנהלי.ות משאבי אנוש, מנהלי.ות כספים, חשבי שכר ומנהלי.ות חשבונות.
 

חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש!

סדר יום
10:00
דברי פתיחה

עו"ד מוטי עזרן, אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

משה לרון, שותף מנהל, החטיבה לתכנון פיננסי ופרישה, האקדמיה לתכנון פיננסי BDO

10:10
ניהול תכנון הפרישה - איך עושים את זה נכון?

יוסי בלישה, מנהל אקדמי של ההכשרה לתכנון פיננסי ופרישה, האקדמיה לתכנון פיננסי, BDO. 

10:50
פאנל שאלות ותשובות

קורס תכנון ניהול פרישה בארגונים יפתח בתאריך 8.5.24

11 מפגשים | ימי רביעי | 9:00-12:30 | זום

לפרטים נוספים אודות הקורס לחצו כאן>>

 

לפרטים נוספים - המכללה לניהול בתעשייה:

 03-5198734 | 03-5198867

 rickys@industry.org.il | tali@industry.org.il