ההתפטרות השקטה - למידת עמיתים בנושא 18.5.23

"ההתפטרות השקטה" פוקדת את כולם, כנראה שגם אתכם...

אנו שמחות להזמינכם.ן למפגש למידת עמיתים, בו נחשוף ונשתף את מגוון האתגרים אשר ניצבים בפני מנהל.ות מש"א וגיוס בתעשייה. בעזרת פאנל חשיבה יצירתי זה, נוכל לדון בפתרונות אפקטיביים לצמצום "ההתפטרות השקטה" עוד בשלב הגיוס, עד לקליטה ושימור עובדים בארגון.

יום חמישי | 18.5.23 | 09:00-10:30 | ZOOM

נשמח לראותכם.ן 

המפגש ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש

לפרטים נוספים: שיר קורקין, מרחב דרום | 052-6777872 | shirk@industry.org.ilנקרטיות.  

אנו מבקשים להזכירכם כי על פי נהלי ההתאחדות וכחלק מכללי הזהירות, על מנת להימנע מחשיפה לעבירות על הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, יש להימנע מלדון במידע רגיש מבחינה תחרותית או לחשוף מידע רגיש מבחינה תחרותית בכל ישיבה אשר בה נוכחים או מיוצגים גופים מתחרים, בין לפני הישיבה, בין במהלכה ובין לאחר סיומה.על פי הרשות להגבלים עסקיים "מידע רגיש מבחינה תחרותית" הוא מידע שאינו פומבי או שאינו ניתן לזיהוי או איתור בקלות יחסית, אשר אם ייוודע למתחרה עסקי של בעל המידע, יגביר את יכולתו של אותו מתחרה לצפות מראש את אסטרטגיית המחיר והייצור ואת תגובתו הצפויה של בעל המידע ליוזמות מחיר וכמות מצד אותו מתחרה, הכל בהתאם לנסיבות הקונקרטיות.