איתור קרקעות והקמת מפעל חדש בדרום 23.5.23
ברקע הירידה המדאיגה בכמות המפעלים הקמים במדינת ישראל , ממשלת ישראל החליטה לקצר את משך הזמן הדרוש להקמת והרחבת מפעלים, לספק לתעשייה ודאות לדרישות תכנוניות-רגולטוריות ולסנכרן בין דרישות הרגולציה בתחומים המשפיעים על הקמה, תפעול והרחבה של מפעלים לטובת הגדלת ההשקעות, הפריון וצמיחת התעשייה.

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא מתכנון ועד רישוי – כל מה שרציתם לדעת על איתור קרקעות, הקמת והרחבת מפעל. בהשתתפות הנהלת רשות מקרקעי ישראל, מינהל אזורי תעשייה-משרד הכלכלה, גורמי מקצוע נוספים.

ההשתתפות לחברי התאחדות התעשיינים ללא עלות, אך מותנת בהרשמה מראש. 
סדר יום
09:30
התכנסות ו - networking
9:45
דברי פתיחה

דנה אופיר, מנהלת מרחב דרום, התאחדות התעשיינים

עימאד אל סאנע, מנכ"ל, בית עידן הנגב

10:00
תכנית שיווק קרקעות לתעשייה לשנים 2023-2024

רונית שרון , סגנית מנהל מרחב דרום, רשות מקרקעי ישראל – מרחב דרום

10:30
הליך הקצאת קרקע בפטור במכרז

נורית צור רבינו, מנהלת מינהל אזורי תעשייה, משרד הכלכלה 

11:00
תכנון ובנייה דגשים להקמה והרחבת מפעלים

עמית נשרי, מנכ"ל א. לאפיס

11:20
איגום ההזדמנויות לתעשייה בנגב במקום אחד

הדס רסולי, מנהלת מרכז המידע לעסקים ויזמים, תנועת אור

11:35
הקמה והרחבת מפעלים ללא הון עצמי

דני לרר, שותף, BDO-OPEX

11:50
פגישות אישיות עם נציגי רמ"י ומנהל אזורי תעשייה
12:15
סיום

לפרטים נוספים: שיר קורקין, מרחב דרום | 052-6777872 | shirk@industry.org.il