סדנת ניהול תיקי השקעות 5.7.23

תיק השקעות הינו מקבץ של נכסים פיננסיים שונים, כגון מניות, אג"ח, קרנות נאמנות וכדומה, הנרכשים על מנת להרוויח תשואה על ההשקעה ולהגן על ערך ההון המושקע.

מטרת הסדנה לספק ידע וכלים לניהול אסטרטגיות השקעה, ניהול יעיל של תיקי השקעות, באופן שיאפשר למשקיעים ליצור ערך מוסף ולהגן על הון השקעותיהם, תהליכי ניהול תיקי השקעות בחו"ל והקשר בין ניהול תיקים והפנסיה שלנו. 

5.7.23 | יום רביעי | 9:00 | בית מור (לשעבר בסר 1) בן גוריון 1 רמת גן

 

חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש!

מס' מקומות מוגבל.

סדר יום
9:00
התכנסות ו - networking
9:30
דברי פתיחה

נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה התאחדות התעשיינים 

9:45
מרכיבים בתיק ההשקעות

יוטב קוסטיקה, מנכ"ל משותף ומנהל השקעות ראשי במור קרנות נאמנות

10:15
השקעות מחוץ לקופסא

ליאור גרינהויז, מנכ"ל מור ניהול תיקים 

10:45
הפסקה
11:00
משקיעים מסביב לעולם

יעקב שלח, מנהל מערך השקעות חו"ל במור ניהול תיקים

11:30
מה בין תיקי השקעות לקרנות פנסיה

רוני ריבקינד, מנהל מקצועי חיסכון ארוך טווח מור גמל ופנסיה

12:00
ניתוח מניות

נועה שרמן, מנהלת מחלקת מחקר במור השקעות

12:30
סיום

לפרטים נוספים מכללה לניהול בתעשייה:

03-5198867 |  03-5198734

 bianam@industry.org.il | tali@industry.org.il

 

***מור בית השקעות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו. תכני הכנס, לרבות אופן הצגתם, אינם ניתנים לציטוט, לצילום להעתקה לשכפול או להעברה לגורם כלשהו. חברות קבוצת מור בית השקעות לא תהיינה אחראיות לשימוש לא מורשה שיעשה בתכני הכנס, כולם או חלקם, לרבות הסתמכותם של משתתפי הכנס או כל גורם אחר על תכני הכנס ו/או אופן הצגתם. אין בכנס משום ייעוץ פנסיוני אישי או פיננסי או מיסויי המותאם לצרכים האישיים של הלקוח/ה. אין לראות באמור משום שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק כאמור והם אינם מהווים תחליף לצורך בייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון לפי דין ויועצים מקצועיים המתחשב בצרכים האישיים של הלקוח/ה. אין בתשואות עבר כדי להעיד על תשואות עתיד, וכן אין באמור כדי להוות התחייבות להשגת תשואה כלשהי. הכנס נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ובהסתמך על מידע פומבי גלוי לציבור או על נתונים שפותחו על ידי אנליסטים עובדי מור בית השקעות ומקורות אחרים הנחשבים מהימנים, לרבות הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מהאמור, אין באמור כדי להוות הצעה להשקעה או רכישת ניירות ערך והמידע אינו מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור" מסוג כלשהו.