ניהול סיכוני מט"ח בסביבת ריביות גבוהה 7.6.23

בתקופה האחרונה אנו חווים שינוי משמעותי בגובה ריבית בנק ישראל, כאשר ריבית הפריים מגיעה לכדי 6% - קפיצה של 220%  מחודש אפריל 2022. השינוי הדרסטי בשיעורי ריבית הפריים מעלה דרמטית את הוצאות המימון במגזר העסקי, ומתרחש לצד היחלשות השקל.

במסגרת המפגש נדון על סיכוני מט"ח, סביבת הריביות, ואופציות גידור, לצד סיור בחדר העסקאות של בנק מזרחי טפחות.


7.6.236  | 10:00 | בנק מזרחי טפחות | ז'בוטינסקי 7, רמת גן

 

ההשתתפות לחברי התאחדות התעשיינים ללא עלות, אך מותנת בהרשמה מראש. 

מס' המקומות מוגבל.

 
סדר יום
10:00
התכנסות ו - Networking
10:30
דברי פתיחה

ניר יצחקייו"ר פורום סמנכ"לי כספים בתעשייה

10:45
פעילות חדרי העסקאות בבנק

סוזי טובי, מנהלת מערך הלקוחות בחדר העסקאות

11:00
פתרונות גידור במט"ח

אילן צדקה, מנהל דסק פיתוח עסקים וסניפים 

11:20
אחרי שיא האינפלציה; לפני שיא הריבית ?

יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות בנק מזרחי טפחות

11:45
סיור בחדר עסקאות של הבנק
12:30
סיום

לפרטים נוספים מכללה לניהול בתעשייה:

03-5198867 |  03-5198734

 bianam@industry.org.il | tali@industry.org.il