יום עיון לתעשייני המזון במרחב דרום עוברים לרגולציה האירופאית – ליווי וייעוץ אישי 24.4.23

כידוע לכם, החל מיום 1.1.2023 נכנסה לתוקף רפורמת היבוא ואימוץ ההוראות האירופאיות במזון.

לאורך התהליך פעל איגוד תעשיות המזון כי תהיה סימטריה בדרישות הרגולטוריות בין יצרן מזון מקומי לבין יבואן.

בימים אלו אנו מצויים בתקופת מעבר בה חל גם הדין הישראלי שהיה נהוג עד כה וגם ההוראות המאומצות במזהמים,

זאת תוך חובה על היצרן (או היבואן) לעדכן את שירות המזון הארצי האם ימשיך לעמוד בדין הקיים במהלך השנה הנוכחית.

בנוסף, יצרן מקומי יהיה מחויב בהטמעת מערכת בטיחות ואיכות מזון (HACCP) לא יאוחר מיום 31.7.2026.

איגוד תעשיות המזון ומרחב דרום מזמינים אתכם למפגש מקצועי בנושא, זאת במטרה ללוות כל אחד ואחת מכם בתהליך זה.

קהל יעד 

מנכ"לים, מנהלי מפעלים, אנשי רגולציה, טכנולוגי מזון, מנהלי איכות ובטיחות.


חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום,

אך מחייבת הרשמה מראש!

סדר יום
09:30-09:45
התכנסות
09:45-10:00
דברי פתיחה:

אברהם מימון, יו"ר מרחב דרום בהתאחדות התעשיינים

אביב חצבני , מנהל איגוד תעשיית המזון בהתאחדות התעשיינים

10:00-10:30
רפורמת הייבוא

בכירי נציגי משרד הבריאות

10:30-10:40
שר ייעוץ והדרכה

 הצגת תוכנית ליווי אישורי HACCP וטיפים ראשוניים

10:40-10:50
שירותי הקרן ההדדית
10:50-11:00
דיון פתוח שאלות ותשובות

לפרטים נוספים: שיר קורקין, מרחב דרום | 052-6777872 | shirk@industry.org.il