וובינר בנושא: הוראת מנכל 4.41 - מענקי התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות 21.9.22

התאחדות התעשיינים פועלת אל מול גורמי הממשל בכדי לקדם מענקים לחיזוק הסביבה העסקית. בעקבות פרסום מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזיי חממה והתייעלות אנרגטית, נקיים מפגש עם נציגי המשרד להגנת הסביבה, רשות ההשקעות ומשרד האנרגיה, אשר יציגו את המסלול ויינתן מענה לשאלות.
 

קהל יעד:

מנכ"לים.ות, סמנכ"לי.ות תשתיות ואנרגיה, מנהלי.ות מתקנים, מנכ"לים.ות, סמנכ"לי.ות כספים, בעלי/ות פתרונות להפחתת צריכת האנרגיה והפליטות – וכל גורם בתעשייה שיש לו עניין בייעול הפעילות האנרגטית של המפעלים ו/או בקידום פתרונות רלבנטיים.
 

 

סדר יום
10:00
דברי פתיחה

נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים 

10:05
מטרות ההוראה, העקרונות המנחים וההנחיות כיצד לתכנן פרויקטים ולהגיש בקשות מבחינה מקצועית טכנית

ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה ושינויי אקלים, המשרד להגנת הסביבה 

10:25
הגשת בקשות למערכת של רשות ההשקעות - הלכה למעשה

רו"ח אפרת דבש, מנהלת מסלולי הון אנושי ומנהלת תחום מסלולים מיוחדים וכלכלה ירוקה, רשות ההשקעות

10:45
השלב הבא לאחר ההגשות

מר איציק יוניסי, מנהל תחום הנדסה רישוי ותקינה, משרד האנרגיה

11:05
פאנל שאלות ותשובות

ניתן להעביר שאלות למפגש למירב אנקורי, ראש תחום קלינטק בהתאחדות התעשיינים  merava@industry.org.il