ועידה ה20 לאנרגיה ולעסקים -22-23/1/2024

הריני מתכבד להזמינך ל"ועידת אנרגיה ועסקים 2032", אשר תתקיים ב-22-23/1/2024 בכפר המכבייה בר"ג.

הועידה מאורגנת על ידי חברות "אקו אנרג'י" ו"תכלית כנסים", בשיתוף עם התאחדות התעשיינים, וישתתפו בה בכירים במשק האנרגיה, נציגי משרדי ממשלה, תעשיינים, מנהלי חברות יצרניות וצרכניות אנרגיה, יזמים ועוד.

הועידה תעסוק בהתפתחויות, מגמות, הזדמנויות עסקיות וסוגיות מרכזיות העומדות על הפרק במשק האנרגיה בישראל בתחומי החשמל, הגז הטבעי, הדלקים, אנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, הפחתת פליטות ואיכות הסביבה.
 

הוועידה תעסוק בין היתר בנושאים הבאים, בדגש מיוחד על אבטחת אספקת האנרגיה תוך איפוס פליטת גזי חממה עד  2050 ( התוכנית ראשונית ונתונה לשינויים ):

• משק האנרגיה הבינלאומי והישראלי ושיתופי פעולה אזוריים – ירדן, מצרים, רש"פ, מדינות אגן הים התיכון ומדינות המפרץ .

• המשבר במשק החשמל: האם נשב בחושך בשנים הקרובות? כמה תחנות כו ח על גז טבעי דרושות למשק? האם יוסרו חסמים להקמת תחנות כוח סולאריות?, האם נגיע ל- 40% אנרגיה מתחדשת ו - 10,000 מגה-ואט אגירה ב- 2040? כיצד יתבצעו הסחר והתחרות

באספקת החשמל? כיצד תמומן ההשקעה הנדרשת ב תשתיות?

• פיתוח מקורות הגז הטבעי : פיתוח משק הגז המקומי ואופציות יצוא הגז – מתי יושלם פרויקט לוויתן 2? האם ייוצא עוד גז טבעי למדינות האזור ו יוקמו תשתיות נוספות? האם יוקמו מתקני גז טבעי נוזלי צפים )FLNG ?)האם ייוצא גז לאירופה? האם יוקמו מאגרי אחסון

יבשתיים לגז טבעי?

• אנרגיה מתחדשת וניהול מערכות אנרגיה – האם יעד של הקמת 15,000 מגה-ואט בעשור הקרוב מעשי ? אגירת אנרגיה, ייצור חשמל אגרי -וולטאי והפקת אנרגיה סולארית בימים ובאגמים.

• ההתחממות הגלובלית והשפעתה על מדינות האזור וההי ערכות של ישראל לשינויי האקלים במשקי האנרגיה והמים.

• מחקר ופיתוח וחברות הזנק: מקלינטק לאנרג'יטק וקליימטק, מפגש עם טכנולוגיות פורצות דרך. האם יוקמו יוניקורנים נוספים בישראל? אילו קרנות יממנו את ההשקעה ומה תפקידם של הגורמים המוסדיים ושל הממשלה?

• מימון השקעות וניהול סיכונים במשק האנרגיה: כמה הון דרוש להקמת התשתיות ב- 20 השנים הקרובות? מי יממן ויבטח?

• שיח אנליסטים: הערכת אנליסטים את שווי החברות הציבוריות הפועלות בענף.

• הי ערכות התעשיה להפחתת תביעת הרגל הפחמנית – התייעלות, מעבר לגז טבעי, חשמל ואנרגיות מתחדשות...

• מס פחמן: מתי ובאיזה אופן יוטל מס פחמן בישראל? האם מ- 2026 יצואנים ישראלים ישלמו מס פחמן למדינות אירופה?

• לכידה, אחסון ושימוש בדו תחמוצת הפחמן – CCUS: טכנולוגיות, רגולציה ויישומים בישראל ובאזור.

• כלכלת המימן – ישראל ושיתופי פעולה אזוריים: האם ישראל תתמקד רק בפיתוחים טכנולוגיים או שיוקמו עמקי מימן ויישמו פרויקטים?

• תחבורה חשמלית ואלטרנטיבית: הטענת מצברי כלי רכב, מימן, גז טבעי דחוס, דלקים ביולוגיים, דיזל ואופסטים של פליטות פחמן .

• משק הדלק בעידן הרכב החשמלי : אתגרי חברות התשתית - בתי הזיקוק, תש" א וקצא"א.

• Energy to Waste: האם יוקמו מתקני טיפול בפסולת ליצירת אנרגיה בערים וברשויות המקומיות? האם יצלח המכרז להקמת המשרפה ברמת חובב? טכנולוגיות, הסרת חסמים ורגולציה נדרשת.

 

הכניסה לוועידה כרוכה בתשלום.

לחברי התאחדות התעשיינים תינתן הנחה בשיעור 10% מהמחיר המלא.

להזמנה המפורטת, הכוללת את תכנית הועידה, רשימת הדוברים המלאה וטופס רישום :

https://xtag-event.com/energia2023/3/

תוכנית הוועידה באתר הוועידה: http://www.energianews.com/energyconvention/2023/program.htm

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לתכלית כנסים: 09-7687450.