תוכנית DDIL

משרד האוצר, התאחדות התעשיינים וחברת Google גיבשו תכנית הכשרה להעלאת הפריון במשק ולשיפור התעשייה המסורתית בישראל. 22.2.18