רן מידן

מנכ"ל נטפים, רן מידן: רן הוביל בנטפים שורה של מהלכים אסטרטגיים, ביניהם פיתוח שווקים מתפתחים דוגמת סין, הודו ואפריקה, הטמעת תהליכי חדשנות והגדלת השקעות במוצרים חדשים בדגש על תחום החקלאות הדיגיטלית. בנוסף, פעל להגדלת הפריון במפעלי הייצור של נטפים, כגון קידום והכנסת תהליכי אוטומציה בייצור, הטמעת מערכות דיגיטאליות לניהול רצפת ייצור, ושיפור מתמשך בתפוקות קווי הייצור של נטפים. כמו כן, רן מאמין בטיפוח ההון האנושי בחברה וצוות המנהלים רן מידןמורכב ברובו מאנשים אשר צמחו מתוך הארגון. לצד זאת מידן מייצג את התעשייה הישראלית בעולם, ואף נאם על במת האו"ם על חדשנות ישראלית וההשפעה החיובית של נטפים ושל מדינת ישראל על האנושות והעולם כולו.