קורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים - מחזור ה

המשרד להגנת הסביבה נערך להכללת דרישות התגוננות מפני תקיפות סייבר בהיתרי רעלים של מפעלי תעשייה.

כחלק מהיערכות זו, מקיימת התאחדות התעשיינים, בשיתוף יחידת  הסייבר בתעשייה של המשרד להגנת הסביבה, מחזור ה לקורס סייבר לתעשייה.

הקורס מיועד למנהלים, מהנדסי בקרה, אנשי סביבה, אחראי / בעל היתר רעלים, אנשי IT ואנשי אבטחת מידע  בחברות תעשייתיות המחזיקות בהיתרי רעלים.

מטרת הקורס היא להכשיר את נציגי המפעלים לעמידה בתנאי סייבר בהיתר רעלים.

הקורס יועבר על ידי מר יוסי שביט, ראש יחידת הסייבר בתעשייה, אגף חירום וסייבר, המשרד להגנת הסביבה ותוענק תעודת גמר בסיומו של הקורס.
למידע נוסף בנושא המדיניות והרלוונטיות למפעלכם, הינכם מוזמנים לפנות לעתר חייק : 052-5561199, atarh@industry.org.il

דמי השתתפות בקורס (המחירים כוללים מע"מ) :

644 ש"ח לחבר התאחדות התעשיינים, 1,112 ש"ח לאורח שאינו חבר

**ההשתתפות מותנית בהסדרת התשלום עד 15.04.2023

פרטי הבנק לתשלומים: לפקודת התאחדות התעשיינים בישראל בנק הבינלאומי סניף יצחק שדה, ת"א 31-048 חשבון 409-123450
חשבונית מס/קבלה תועבר לאחר קבלת התשלום

נושאי הלימוד בקורס
30.4.2023 (מפגש ראשון)
מבוא ואירועי סייבר בתעשייה

הסבר על הרגולציה בסייבר לתעשיית החומרים המסוכנים, הצגת אירועי סייבר בתעשייה ובמערכות ICS

3.5.2023 (מפגש שני)
מבוא לחומרים מסוכנים

קבוצות חומרים מסוכנים, סווג חומרים מסוכנים, גיליון בטיחות, שילוט החומרים המסוכנים, קודי חירום, סיכונים סביבתיים ממתקני תעשייה ותשתית

7.5.2023 (מפגש שלישי)
מושגי יסוד בהגנת סייבר - חלק 1

רבדים בהגנת הסייבר, הגנה רב שכבתית, סקירה על מעגלי אבטחת המידע, מבנה הרשת הארגונית הבסיסית, השרתים השונים ושימושם, גלישה לאינטרנט באמצעות שרת פרוקסי וסינון תוכן, כתובות IP – פרטיות וציבוריות

10.5.2023 (מפגש רביעי)
מושגי יסוד בהגנת סייבר - חלק 2

מהי חומת אש – עקרונות פעולה, מהי סגמנטציה?, גישה מרחוק לארגון – כיצד?, הכרת המושגים VPN, IDS ו- IPS, שימושים ב-VPN, הזדהות / סיסמאות

14.5.2023 (מפגש חמישי)
מושגי יסוד בהגנת סייבר - חלק 3

וירוסים ואנטי וירוס, התקפת ZERO DAY (התקפות בזמן אמת), הסבר על התקפת כופרה, הסבר על התקפות DOS , DDOS , כיצד מגינים על האפליקציה?

17.5.2023 (מפגש שישי)
מבוא להאקינג

האקרים – סוגי האקרים, מתודולוגיות תקיפה של האקרים, כלי האקינג על קצה המזלג, SHODAN, Google hack, METASPLOIT, KALI LINUX, רחרחנים (WIRESHARK), פריצת סיסמאות

21.5.2023 (מפגש שביעי)
שרשרת התקיפה

מיהם התוקפים ומה מטרתם, מתודולוגית CYBER KILL CHAIN, איסוף מידע במבט התוקף, הנדסה חברתית, טשטוש עקבות

24.5.2023 (מפגש שמיני)
סייבר במערכות תעשייתיות

מערכת המחשוב במפעל IT מול OT,  הסבר על מערכות ICS  כולל הרכיבים השונים המשתתפים במערכות אלה, הגנה על מערכות ICS, הצגת ממצאי סקרי סיכונים שבוצעו במפעלים, הסבר על מדריך הסייבר 2.0 והסבר מלא על תהליך ניהול הסיכונים במפעל כולל תכנית עבודה לביצוע

28.5.2023 (מפגש תשיעי)
ניהול סיכונים במפעל תעשייתי וסיכום קורס

סיכום, שאלות ותשובות על כל הקורס.
מבחן מסכם.

מפגש ספקים (מפגש עשירי)

משתתפי הקורס יעודכנו על מפגש זה בנפרד (מועד ייקבע בהמשך)

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il