עיקרי הפעילות

•    ביסוס מעמדה של ההתאחדות כארגון מוביל, משפיע ומייצג
•    קידום האינטרסים של מפעלי התעשייה בקרב קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות במשק
•    פיתוח ההתאחדות כגוף רלוונטי, יוזם ואיכותי המשרת את כל חבריו ברמת המאקרו וברמת המיקרו
•    שיפור הסביבה העסקית של התעשייה 
•    שיפור וקידום תדמית התעשייה בקרב הציבור
•    קידום ופיתוח מפעלים חדשים והרחבת מפעלים קיימים
•    קידום השקעות מקומיות וזרות בתעשייה
•    מציאת פתרונות מימון ואשראי לתעשיינים
•    קידום רכישת מוצרים ישראליים תוצרת "כחול לבן"
•    קידום המערך המקצועי - טכנולוגי בישראל
•    חיבור מפעלים לגז טבעי והפחתת עלויות
•    הפחתת נטל הרגולציה והבירוקרטיה
•    עידוד יצוא, פיתוח קשרים עסקיים בינלאומיים, עיצוב מדיניות סחר החוץ של ישראל
•    גשר למערכות כלכליות כלל עולמיות
•    הכשרת מנהלים - הדרכות, ימי עיון וכנסים מקצועיים לתעשיינים