מוסדות ואירגונים בהם מיוצגת התעשיה

אגודה ישראלית לחקר יחסי עבודה

אגודה למשפט העבודה וביטחון סוציאלי

אגודה לקידוד המוצר

איגוד המשתמשים בהובלה ימית


ב'

ביה"ס הגבוה למדעי טקסטיל ולאופנה – שנקר

בית הדין לעבודה


ה'

המוסד לביטוח לאומי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הרשות  הסוכנות לעסקים קטנים – ועדה מייעצת

הרשות לפיתוח הנגב

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המוסד לבטיחות וגיהות


ו'

ועדת המחקר -  הרשות לחדשנות

ועדות התעסוקה של משרד הביטחון

ועדת ההיגוי של תוכנית מכינת מו"פ – מדען ראשי

ועדות ערר לפי חוק הגברת האכיפה בדיני עבודה

ועדת התעשייה במולמו"פ


ח'

חברת החשמל לישראל

חברת נמלי ישראל – ח.נ.י


ל'

לשכת המסחר ישראל - אסיה


מ'

מוסד התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח (מתימו"פ)

מועצת כחול-לבן

מכון הייצוא הישראלי

מכון התקנים הישראלי

מנהלת מרכז ההשקעות – משרד הכלכלה

משרד העבודה והרווחה

משרד הבריאות

משרד הביטחון

מועצת הטכנאים וההנדסאים


פ'

פורום המכללות הטכנולוגיות

פיקוד העורף (בשעת חירום)


ר'

רכבת ישראל

רשות המים


ש'

שירות התעסוקה


ת'

תעשיידע