ועידת התעשייה והאסיפה הכללית

ועידת התעשייה הינה הועידה המרכזית של התאחדות התעשיינים, כוללת תכנית עשירה של תכנים מקצועיים העומדים על סדר יומה של התעשייה בישראל. במסגרת הועידה מתקיימות הרצאות של אנשי מפתח בממשל ובמשק.

האסיפה הכללית  היא  המוסד  העליון  של ההתאחדות ובסמכותה לקבוע את מדיניותם ויסודות  פעולותיהם של ההתאחדות ומוסדותיה; לקבל החלטות בכל העניינים  הנוגעים להתאחדות, לאשר תקנות ותקנות-משנה, שהותקנו על-ידי מועצת התעשיינים - וכן  לבחור את נשיא ההתאחדות. 

 

ועידת התעשייה      ועידת התעשייה והאסיפה הכללית