תוכניות הכשרה ותעסוקה לעובדים של משרד הכלכלה

משרד הכלכלה והתעשייה יוצא במסלולי הכשרה לשילובם של עובדי ועובדים חדשים בשוק העבודה או שדרוג עבודתם ושכרם של עובדים קיימים בהיקף של 45 מיליון ₪.
לפרטים והכללים המלאים אנא הכנסו להוראת מנכ"ל 1.8 באתר משרד הכלכלה והתעשייה