חומרים מסוכנים

מפעלים המבקשים להחזיק ו\או למכור ולקנות חומרים מסוכנים נדרשים להיתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים. היתר זה ניתן מטעם המשרד להגנת הסביבה והוא מכיל דרישות לאחזקה נאותה ובטוחה של החומרים במפעל.

איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה מסייע למפעל הבודד להשיג היתר רעלים, מול דרישות המשרד להגנת הסביבה, פיקוד העורף וכבאות אש. כמו כן פועל האיגוד באופן רוחבי מול גורמי הממשל השונים לתיאום הדרישות והפחתת הנטל הבירוקרטי לקבלת ההיתרים.

האיגוד מקיים ימי עיון בנושא אחת לתקופה וכן מיידע את חברי וועדת חומרים מסוכנים באופן שוטף על עדכוני רגולציה ומידע מקצועי נוסף בנושא.