הכשרה ותעסוקה לעובדים בתעשייה

אנחנו כאן כדי להתאים את המסלול הנכון עבורך!


מענקים להכשרה וקליטה (OJT)
מעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים חדשים ולהכשירם במקום העבודה ותוך כדי עבודה, יכולים להיות זכאים למענק בגובה של 10,000 ₪ לעובד לפחות בעבור השתתפות במימון שכר העובד והחונך בתקופת ההכשרה.
לחץ כאן למידע נוסף
הכשרה במקום העבודה
מעסיק המעוניין להכשיר ולקלוט קבוצת עובדים בלתי מקצועיים, יכול להיות זכאי לעלות המלאה של ההכשרה. ההכשרה העיונית יכולה להתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר וההכשרה המעשית מתבצעת אצל המעסיק.
לחץ כאן למידע נוסף
הכשרה במכללה וחניכה
מסלול המשלב הכשרה עיונית במכללה עפ"י תכנית לימודים המותאמת לצרכי המעסיק והכשרה מעשית לצד עבודה בשכר בהנחיה וליווי של חונך מטעם המעסיק. כמו כן, בתום הכשרה זו יהיו זכאים המשתתפים לתעודת מקצוע בהתאם לעמידה בבחינות הנדרשות.לתעודת מקצוע במידה ויעמדו בבחינות הנדרשות.לחץ כאן למידע נוסף