היערכות התעשייה לרעידות אדמה

רעידת האדמה הקטלנית וההרסנית שהתרחשה רק לאחרונה (6.2.2023) בטורקיה וסוריה היוותה קריאת השכמה לכולנו.

כתעשייה במדינה השוכנת לאורך השבר הסורי-אפריקני עלינו להיות ערניים לסיכונים הנובעים מתרחיש דומה אצלנו ולבדוק ולשפר ככל הניתן את מוכנותנו לאירוע רעידת אדמה באזורנו.

לצורך קידום מטרה חשובה זו, התאחדות התעשיינים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה תקיים יום עיון בנושא "היערכות התעשייה לרעידות אדמה".

ביום העיון יידונו האתגרים והמענים הרגולטוריים, המשפטיים, ההנדסיים והתפעוליים של היערכות התעשייה לרעידות אדמה.

יום העיון יתקיים ביום שני ה - 17.4.2023 בין השעות 08:30-14:00 במשרדי התאחדות התעשיינים, רחוב המרד 29, תל אביב, אולם מרק מושביץ בקומה 16.


ההשתתפות הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש בקישור מטה.

סדר יום
8:30-9:00
התכנסות
09:00-09:10
דברי פתיחה

ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

לילך פדלון, ראש המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום, המשרד להגנת הסביבה

09:10-09:50
היערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה

אמיר יהב, ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה

09:50-10:20
רעידות אדמה בישראל : הסתברות, השלכות והתרעה

המכון הגיאולוגי

10:20-10:40
מדיניות המשרד להגנת הסביבה להיערכות לרעידות אדמה למחזיקי חומרים מסוכנים

ד"ר ראובן בלמקר, המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום, המשרד להגנת הסביבה

10:40-11:00
מבט המהנדס בהליך שיפור עמידות לרעידות אדמה

ירון אופיר מהנדסים

11:00-11:20
הפסקה
11:20-11:40
הצגת מדריך לסקירה ויזואלית מהירה להערכת עמידות מפעלי חומ"ס לרעידות אדמה

ירון אופיר מהנדסים

11:40-12:00
הצגת מדריך פתרונות סיסמיים פשוטים לבעיות עיגון תדירות

י. רייכמן הנדסה

12:00-12:30
מערכות התרעה מקומיות לרעידות אדמה

חברות EQI ו-Beeper

12:30-12:50
היבטים משפטיים

עו"ד איל מאמו, משרד אגמון עם טולצ'ינסקי

12:50-13:00
הפסקה קצרה
13:00-13:20
צוותי פעולה לאירועי רעידת אדמה

יאיר ועקנין, מפעלי ים המלח, ICL

13:20-13:40
היבטי ביטוח ורציפות תפקודית לשיפור העמידות לרעידות אדמה

נורית לוי, ראש מחלקת תעשיות, האודן ישראל

13:40-14:00
סיכום ודיון

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il