יום עיון בנושא היתר רעלים - 14.3.3023

כיצד מיישם המשרד להגנת הסביבה את מדיניות האכיפה בתחום היתר הרעלים?
כיצד נכון לנושאי המשרה בעסק להתנהל במסגרת ההיתר?

הפרות של תנאים בהיתר רעלים עלולים לגרום להגשת כתבי אישום פליליים כנגד חברה ונושאי משרה, הטלת עיצומים כספיים בסכומים אסטרונומיים ואף שלילת היתר הרעלים.

בעקבות עיצומים כספיים הולכים ומתרבים שהוטלו לאחרונה אצל חברים מסקטורים שונים בהתאחדות התעשיינים, נקיים יום עיון בזום בתאריך ה- 14.3.2023 (יום ג') בנושא "דרישות ואכיפה למחזיקי היתר רעלים".

ביום זה נדבר בין היתר על תיעוד מסמכים, תפקוד נושאי משרה בשגרה ובמסגרת הליכי אכיפה.

קהל היעד: מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי איכות סביבה, מנהלי תפעול ואחראי רעלים.

סדר יום
9:30-9:35
דברי פתיחה

מר ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה, התאחדות התעשיינים

9:35-10:00
תהליך הגשת בקשה להיתר רעלים ועל מה יש לשים לב בהחזקתו

מר שאול דל אריצ'ה, DHV

10:00-11:00
אכיפה מנהלית ואכיפה פלילית של היתר רעלים – מושגי יסוד ומגמות

עו"ד שלו בראנץ, משרד אגמון עם טולצ'ינסקי 

11:00-12:00
אחריות נושאי משרה בתאגיד ופעולות להפחתת החשיפה

עו"ד אמיר פיש, משרד אגמון עם טולצ'ינסקי

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il