ממצאי סקר צרכי כוח אדם והכשרות בתעשייה 2023 פורסמו!

התאחדות התעשיינים, באמצעות אגף חינוך, הכשרה ותעסוקה, מפעילה תוכניות לקליטת עובדים מאוכלוסיות שונות בתעשייה הישראלית וכן עורכת כמדי שנה סקר לבחינת צורכי כוח אדם והכשרות, בשיתוף עם אגף כלכלה. הסקר השנה כולל 204 תעשיינים ומספק שיקוף מצב של צורכי כוח האדם בתעשייה בדגש על המחסור בעובדים וזיהוי צורכי הכשרה ספציפיים על בסיס עיסוק, ענף ומיקום גיאוגרפי.

השנה הוספנו לסקר פרק ייחודי בנושא תעסוקת עובדים חרדים, בשיתוף עם שירות התעסוקה, כחלק ממחויבות התעשייה לקדם גיוון והכללה ולצד המשימה הלאומית להגדלת שיעור ההשתתפות של חרדים בשוק העבודה.

בסקר השתתפו 204 תעשיינים אשר דיווחו במצטבר על מחסור של כ-1,872 עובדים, המעיד על מחסור של 12,500 עובדים בתעשייה. 79% מהמחסור הוא בעובדים מקצועיים. 

התעשיינים המשיבים העידו כי הצורך המשמעותי ביותר הוא במשלח יד מפעילי מכונות מכל סוג, אנשי אחזקה וחשמלאים מוסמכים.

כמו בשנים קודמות, גם השנה אמרו התעשיינים כי ההכשרה הנדרשת ביותר היא OJT, עבור רוב המקצועות הכלליים, הנדרשים בכלל ענפי התעשייה.

עיקר המחסור בעובדים נמצא במרחבים מרכז וצפון. ובהתאמה גם הצורך בקליטת עובדים חרדים. 

53% מהתעשיינים דיווחו כי העסיקו בעבר או מעסיקים כיום עובדים חרדים, מתוכם 73% סבורים כי נדרשת התאמה כלשהי בהעסקת חרדים, בעיקר- גמישות בשעות העבודה. בקרב אלו שלא העסיקו חרדים, 77% ציינו כי היו מעוניינים לקלוט עובדים חרדים.

מועסקים חרדים בתעשייה עובדים באופן יחסי בהיקפי משרה גבוהים יותר בהשוואה לענפי משק אחרים ומשום כך יש לעודד ולהגדיל את שיעור התעסוקה שלהם בתעשייה ובכך להביא להגדלת הפריון במשק.

לצפייה בממצאי הסקר המלאים לחץ כאן