צוותי העבודה בפיילוט תעסוקת צעירים בתעשייה יצאו לדרך!

במהלך חודש נובמבר 2021 התקיימו 3 אירועים אזוריים להיכרות בין נציגי ארגוני פורום תעסוקת צעירים למעסיקים בתעשייה. באירועים השתתפו 70 נציגי ארגוני צעירים יחד עם 80 מעסיקים שהציגו מעל ל250 משרות לצעירים בתעשייה. במהלך המפגשים התקיימו שולחנות דיון וחשיבה באשר לחסמים ולהזדמנויות ביחס לשילוב צעירים בתעשייה. התובנות שעלו מהמפגשים העלו צורך ברור להתאים את המשרות בתעשייה לצרכים ולדרישות של הדור הצעיר, בעקבות זאת יצאנו בפיילוט קידום תעסוקת צעירים בתעשייה. במסגרת הפיילוט אנו מקיימים למידה משותפת בין 10 חברות בתעשייה ל10 ארגונים חברתיים כדי למפות את החסמים העיקריים ולגבש יחד מערך קריטריונים שיסייע בחיזוק היכולת של התעשייה לגייס צעירים.

ברבעון הראשון בפרויקט הגדרנו מטרות ויעדים ובנינו תשתיות ארגוניות, פורמטים ואקוסיסטם לפיילוט, דייקנו את המתווה, איתרנו תעשיינים ומלכ"רים והתחלנו את בניית הצוותים. במהלך חודשים יולי-אוגוסט החלו פגישות צוותיות להתנעת התהליכים. בספטמבר-אוקטובר יתקיימו פגישות וסיורים פרונטליים בשטח וייבנו תוכניות עבודה לכל תת-פרויקט - צימוד בפיילוט.

עד כה יצאנו לדרך עם 7 צוותים מתוך 10 חברות ומלכ"רים: 

 1. טמבור - אלפנאר
 2. אסם-נסטלה - ברנקו וייס
 3. אקוושילד - מעשה
 4. ג'ון דיר - דואליס
 5. כנפית - בעצמי
 6. כפרית - ריאן
 7. סולבר - קרן קמח

ב-26/7 התקיים כנס השותפים הראשון בו לקחו חלק משתתפי הפיילוט: נציגי חברות התעשייה (מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש), נציגי המלכ"רים (מנהלי עמותות ורכזי קשרי מעסיקים) וצוות ניהול הפיילוט. דברי ברכה נישאו ע"י הנרי צימרמן ואתי פרץ היימס וכן, דברי פתיחה ע"י הצוות המוביל: הצגת השותפות, חזון ומטרת הפרויקט, אתגרי דור ה-Z, נתונים ומחקרים, נערכו דיונים בשולחנות עגולים והגעה לתובנות משותפות בנוגע לבעיות ולחסמים שבהם נעסוק במהלך הפרויקט. בתום האירוע התקבלו פידבקים מצוינים על הערך, המשמעות של היום והתוכן שהוצג.

המשימות הבאות:

 • איתור מעסיקים ומלכ"רים נוספים וסיום מהלך השיבוצים
 • קביעת קריטריון התעסוקה שבו כל צוות עבודה יתמקד במהלך הפיילוט
 • עריכת הפגישות הפרונטליות הצוותיות וסיורים בחברות בשטח
 • ביצוע תהליך איתור צעירים ע"י המלכ"רים
 • ביצוע תהליך גיוס הצעירים ע"י המעסיקים
 • ביצוע מחקר מלווה באמצעות שאלונים לצעירים, למלכ"רים ולמעסיקים ומעקב אחר התפתחות הפיילוט, לרבות אתגרים והזדמנויות העולים בשטח.

מטרתינו היא לפעול להצמחת ידע חדש ופתרונות ע"י דיאלוג בין המעסיקים ובין ארגוני החברה האזרחית, בשיתוף הפעולה הזה נוכל לסייע לשילוב של צעירים בתעסוקה איכותית בתעשייה.

למידע נוסף ולהצטרפות לפיילוט, מוזמנים לפנות לתמר הרן, ראש תחום עולים, צעירים וחינוך טכנולוגי: tamarh@industry.org.il