נוהל מגבלות גאוגרפיות על העסקת מסתננים ומבקשי מקלט – דחיית כניסת תוקף

נוהל מגבלות גאוגרפיות על העסקת מסתננים ומבקשי מקלט - דחיית כניסת תוקף

לחוזר המעודכן ולנוהל המלא  לחץ כאן