תשלום למעסיקים בגין היעדרות עובדים בשל נגיף הקורונה