עדכון אגף סחר חוץ לגבי המלחמה באוקראינה

במהלך שלושת החודשים האחרונים הלכה וגברה מתיחות צבאית בגבול רוסיה אוקראינה בשל דרישה תקיפה של רוסיה לאי הצטרפותה של אוקראינה כחברה בברית נאט"ו. במהלך תקופה זו החליטה רוסיה לעבות כוחות סביב אוקראינה. ב-22 לפברואר 2022 הכריזה רוסיה כי הוא מכירה בחלקים של אוקראינה כרוסיים וב-24 בפברואר 2022 פלשו כוחות צבא רוסיים אל אוקראינה. כתגובה, מדינות המערב ובראשם ארצות הברית הטילו סנקציות כלכליות משמעותיות על הרוסים.
 
אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים, נמצא בקשר שוטף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים: משרד החוץ, משרד הכלכלה, משרד האוצר ובנק ישראל, כמו כן עם איגוד הבנקים במטרה לנטר את ההשפעות על ביטוחי סחר חוץ, משטר התשלומים, שילוחים, פיקוח ממשלתי וכדומה ולהבין את המשמעויות של משטר הסנקציות שמתהווה כעת מול רוסיה ובאיזה מידה משטר זה ישפיע וישליך על חברות ישראליות ואנחנו ממשיכים ללמוד ולבחון את הסנקציות אשר מושתות מכל הגורמים.
 
מצ"ב איגרת הסוקרת את הצעדים שננקטו עד כה.