עדכון מתווה לתשלום דמי בידוד ושיפוי למעסיקים

שימו לב לעדכון מתווה לתשלום דמי בידוד ושיפוי למעסיקים הקובע כי עובדים ששהו בבידוד בין התאריכים 21.12.21-31.1.22 לא יממנו יום בידוד בעצמם, כפי שנעשה קודם, אלא יקבלו על כך תשלום והמעסיק ישופה על מלוא הסכום. פרטים נוספים בחוזר המצ״ב.