לעדכונכם, מתווה תשלום ושיפוי בגין דמי בידוד הוארך בחודשיים נוספים ועד ליום 28.2.22.