זה מה שאנחנו עושים כדי שתוכלו להמשיך לייצר בכל הכוח. גם בגל החמישי